button home
button about me
button potfolio
button contact

 


วัดดอยน้อย

วัดพระธาตุดอยน้อย ตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันออก ของถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๔๔ ก.ม. ตรงข้ามสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจอมทอง จะมีทางแยกเข้าไปถึงยอดดอย ห่างจากถนนใหญ่ ประมาณ ๑,๕๐๐๐ เมตร  บนยอดดอยนั้นก็เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๔ หมู่ ๑๑ ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า พระนางจามเทวีได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อครั้งที่เสด็จมาครองเมืองลำพูนตามคำเชิญของสุเทวฤาษีประมาณ ปี พ.ศ. ๑๒๐๑ เมื่อนับมาถึงกระทั่งปัจจุบันนี้ (พ.ศ. ๒๕๔๘) วัดพระธาตุดอยน้อยนี้ ก็สร้างมาแล้ว ๑๓๔๗ ปี หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนถึงประวัติของวัด คือศิลาจารึกตัวอักษรไทยสมัยพระเมืองแก้ว เรียกว่า “ตัวฝักมะขาม” ฝังไว้ที่ข้างพระเจดีย์ใหญ่  ๑ แผ่น ความในศิลาจารึกกล่าวว่า พระนางจามเทวีสร้างวัดนี้ขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่นำมาจากเมืองละโว้ พร้อมกับได้ขนานนามเขาที่ตั้งของวัดว่า “สุวัณจุลคีรี” แปลว่า “ทองน้อย” ส่วนชื่อของวัดที่เรียกว่า พระธาตุดอยน้อย คงเป็นเพราะภาษาไทยภาคเหนือเรียกพระเจดีย์ว่า “พระธาตุ” และเรียกภูเขาลูกเล็กๆ ว่า “ดอยน้อย” นั้นเอง วัดพระธาตุดอยน้อย มีพื้นที่ทั้งสิ้น ประมาณ ๑๓๔ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา

อาคารเสนาสนะภายในวัดที่สำคัญ

1.โบสถ (ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร)
2.เจดีย์(ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร)
- สร้างเมื่อ พ.ศ.1201 บูรณะเมื่อพ.ศ.2537
3.วิหารสามมุข (ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร)
- สร้างเมื่อ พ.ศ.2437 บูรณะเมื่อพ.ศ.2475